Aby zainstalować program pity 2014 należy nacisnąć dwukrotnie lewym          
przyciskiem myszy na ikonie instalacyjnej programu. W kolejnym oknie programu  
zobaczymy komunikat: "witamy w kreatorze instalacji programu PITy 2014.            
Instalator zainstaluje teraz program PITy 2014 na Twoim komputerze. Wybierz     
przycisk Dalej, aby kontynuować, lub Anuluj, aby zakończyć instalację.       
Proszę przeczytać tekst Umowy licencyjnej. Jeśli chcesz korzystać
z programu, w celu dalszej instalacji należy wyrazić zgodę na
warunki zawarte w licencji umowy i nacisnąć przycisk DALEJ

Wybierz lokalizację, gdzie ma zostać zainstalowany program
pity 2014/2015. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj.

Wybierz folder Menu Start, gdzie mają być umieszczone skróty
 do programu. Kliknij przycisk DALEJ, aby kontynuować.
Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk Przeglądaj.


Zaznacz dodatkowe zadania, które Instalator
ma wykonać  podczas instalacji programu PITy 2014, a
następnie kliknij przycisk DALEJ , aby kontynuować
.
Gotowy do rozpoczęcia instalacji. Instalator jest już gotowy do
rozpoczęcia instalacji programu  PITy 2014 na Twoim komputerze.
Kliknij przycisk Instaluj,  aby rozpocząć instalację
lub Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić ustawienia.

Gotowe. Trwa instalacja programu Pity 2014/2015.
Za chwilę nastąpi uruchomienie programu.

     

       

       Licencja na korzystanie z programu PITY 2014/2015 jest bezpłatna. Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby program automatycznie uzupełnił w zeznaniu pola nazwy, numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.